Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OD ALLIANZ POJIŠŤOVNY:

Pro zájezdy od roku 2014 již je v ceně zájezdů "ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ" od pojišťovny ALLIANZ, a.s. - se kterou máme na rok 2014 tuto smlouvu.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ OD ALLIANZ POJIŠŤOVNY, A.S.

Zdravotní připojištění:

V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“.Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s.Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf a na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP).
Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1 500 Kč/rok) www.edelweiss.cz

Komplexní připojištění:

Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí Komplexní připojištění za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s při přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
- 25 Kč /os/den, či 490Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy
- 45 Kč/os/den, či 950 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa
- 1110 Kč/os/pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa
Komplexní připojištění si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU!

Pokud si objednáte pojištění stornopoplatku až po zaplacení (i části) zájezdu - může toto pojištění vyhodnotit pojišťovna jako neplatné i přes jeho zaplacenost.
KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ zahrnuje navíc:
Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1110 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj.

Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.nomad.cz/pojisteni/2014 PP.pdf a na www.allianz.czDODATEČNÉ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ALLIANZ a.s:

- Popis pojištění na www.allianz.cz najdete nyní ZDE. Odkaz se může měnit.

- K 1.1.2014 platné VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ najdete zde. Aktuální najdete na www.allianz.cz

- Na www.allianz.cz také najdete další užitečné informace k pojištění:
* Oznámení škodné události z cestovního pojištění
* Odpovědi na nejčastější dotazy a možnost konzultace
atd....


PODPISEM SMLOUVY O ZÁJEZDU (CESTOVNÍ SMLOUVY) KLIENT SOUHLASÍ S NÍŽE UVEDENÝM PROHLÁŠENÍM K POJIŠTĚNÍ:

Příloha cestovní smlouvy

Příloha cestovní smlouvy
Prohlášení pojištěného (zákazníka) – Zákazník svým podpisem smlouvy stvrzuje, že souhlasí s Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s., a že se seznámil s parametry pojištění, se kterými souhlasí a které odpovídají jeho potřebám a požadavkům.

Pojistná smlouva na cestovní pojištění č. 698030476

Pojistitel : Allianz pojišťovna a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, IČ: 47115971

Pojištění léčebných výloh platí mimo území ČR. Lze pojistit i cizí státní příslušníky, ale v případě repatriace je primárně převoz do ČR, do jiného státu záleží na domluvě s asistenční službou. Pojištění neplatí pro území ČR a na území států, kde je pojištěný účasten v systému zdravotního pojištění.

Pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník, (zák. č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě) na jehož základě vydal pojistitel Pojistné podmínky pro cestovní pojištění (PPCP) platné od 1.1.2014, které se dělí na Všeobecné pojistné podmínky (VPP), zvláštní pojistné podmínky (ZPP), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. Pojištěný tímto potvrzuje, že převzal PPCP týkající se sjednaného pojištění, že byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich zněním včetně výluk. V případě škodné události zmocňuje pojištěný pojistitele ke zjišťování údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a souhlasí pojištěný s poskytováním svých osobních údajů.

Zdravotní připojištění:
V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“.Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/2014 PP.pdf a na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP). Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1 500 Kč/rok) www.edelweiss.cz

Komplexní připojištění:
Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí Komplexní připojištění za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s při přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
- 25 Kč /os/den, či 490Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy
- 45 Kč/os/den, či 950 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa
- 1110 Kč/os/pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa
(Osobám starším 70 let se k denním a pobytovým sazbám pojistného připočítává 100% přirážka.) Komplexní připojištění si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ SE SMLOUVOU NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU!
Pokud si objednáte pojištění stornopoplatku až po zaplacení (i části) zájezdu - může toto pojištění vyhodnotit pojišťovna jako neplatné i přes jeho zaplacenost. KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. do 35 000 Kč. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1110 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj.

Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.nomad.cz/pojisteni/2014 PP.pdf a na www.allianz.cz

Pojištění ALLIANZ a.s.