Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

zde najdete ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

JAK SE PŘIHLÁSIT NA ZÁJEZD? JE VÍCE MOŽNOSTÍ? MOHU DOSTAT NĚJAKOU SLEVU?

Zákazník se může přihlásit poštou přihláškou z katalogu CK na adrese Cestovní kancelář Nomád s.r.o., Smetanova 34, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo telefonicky (faxem): 566 623 642, 566 627 262, nebo přímo v provozovně či některé pobočce naší kanceláře, nebo e-mailem na adresu: nomad@nomad.cz. Přihlášku lze vyplnit i pro více osob.
Po obdržení přihlášky zašle CK ve dvou kopiích návrh cestovní smlouvy spolu se složenkou pro zaplacení zálohy a dokladem o pojištění CK. Záloha je 33% z ceny zájezdu + případně cena komplexního připojištění a musí být zaplacena do 14 dnů (u zájezdů s cenou nad 91 000 Kč je jednotná záloha ve výši 30 000 Kč + případné komplexní připojištění), jinak CK postoupí místo v zájezdu náhradníkům. Současně zákazník pošle zpět CK jedenkrát podepsanou cestovní smlouvu. Zbylou část ceny je třeba zaplatit nejpozději 3 týdny před odjezdem. Vzhledem k tomu, že rok od roku je větší problém se zajišťováním vhodných letenek, vřele DOPORUČUJEME PŘIHLÁŠKU NA ZÁJEZD NEODKLÁDAT! V tomto směru se Vás snažíme motivovat i slevami za včasné přihlášení.

Slevy poskytujeme v roce 2014 v této výši (z katalogové ceny bez příplatků):
a) pro každého, kdo se z posledních šesti let (2008 - 2013) zúčastnil alespoň ve třech letech zájezdu s CK: 3% z ceny zájezdu (věrnostní sleva),
b) pro přihlášené do 31.3.2014 (na odjezdy od 1.6.2014), nebo 6 a více měsíců před odjezdem: 4% z ceny zájezdu,
c) 5% pro každého, kdo uhradí plnou cenu zájezdu do 21.2.2014 (pro odjezdy od 1.5.2014). U zájezdů s cenou vyšší než 50 000 Kč stačí zaplatit 50 000 Kč,
d) 2,5% pro držitele mezinárodních karet ISIC, ITIC a IYTC, či účastníka skupiny více než 7 lidí, kteří se přihlásí společně,
e) 3% sleva pro přihlášené do 21.11.2014 na zájezdy s termíny od 1.1.2015,
f) slevy uvedené u cen zájezdů.
Slevy b) a c), stejně jako b), e), f ) se nemohou vzájemně sčítat. Sleva bude poskytnuta jen tehdy, uplatníte-li požadavek na ni současně na přihlášce písemně. Pro uplatnění slevy držitele mezinárodní karty nám zašlete kopii karty společně s přihláškou. U zájezdů s cenou vyšší než 30 000 Kč se sleva počítá jen z částky 30 000 Kč. Maximální výše součtu slev, kterou můžete uplatnit je 10%.

JAK SE DOSTANU K BLIŽŠÍM INFORMACÍM O ZÁJEZDU, NA KTERÝ SE CHCI PŘIHLÁSIT?

Před odjezdem na zájezd od nás obdržíte tzv. informační dopis, v němž bude upřesněný program, přesná místa a časy odjezdů a předpokládaných příjezdů, výzva k zaplacení zbytku ceny a rady na cestu (kapesné, co na cestu zabalit, očkování atd). Zpravidla ho dostanete 2-3 týdny před odjezdem. V případě, že půjde o zájezd s vízovou povinností nebo případným povinným očkováním, od nás obdržíte potřebné informace s dostatečným časovým předstihem, abyste si mohli požadované náležitosti vyřídit.
U věšiny zájezdů do exotických zemí najdete bližší informace přímo na našem webu, v oddělení JAK CESTUJEME. Máte-li konkrétní dotazy, můžete se samozřejmě informovat telefonicky nebo písemně, rádi Vám odpovíme a pomůžeme.

KDY MI POSKYTNETE INSTRUKCE O MÍSTU A ČASU ODJEZDU?

Tato otázka je zodpovězena již v předchozí odpovědi na otázku výše. Přesné informace o místě a čase odjezdu najdete v informačním dopisu. Na letecké zájezdy odlétáme obvykle z Prahy, zřídka z Vídně a zcela výjimečně z případných jiných míst. Pokud zájezd odlétá z jiného místa než z Prahy, klientům zajišťujeme dopravu do místa odletu formou buď hromadného svozu z/do Prahy (popř. po domluvě i z/do Brna nebo jiných míst po trase svozu) do/z místa odletu který máte v ceně zájezdu nebo v individuálních případech formou příspěvku na veřejnou dopravu z/do Prahy (popř. po domluvě i z/do Brna nebo jiných míst ve směru dopravy) do/z místa odletu.
U autobusových zájezdů bývá na výběr několik možností odjezdových míst. Ty jsou uvedeny u každého zájezdu a pravidelně mezi nimi bývá Praha a Brno. Je třeba dopředu informovat CK o tom, v kterém odjezdovém místě na zájezd nastoupíte.

MŮŽOU SE VAŠICH ZÁJEZDŮ ZÚČASTNIT I KLIENTI ZE ZAHRANIČÍ? VYŘÍDÍTE JIM VÍZA? LZE ZÁJEZD PLATIT EURY?

Ano, běžně s námi jezdí především klienti ze Slovenska, ale občas i z jiných zemí. Máme eurový i dolarový účet, proto tito klienti nebudou mít po dohodě v CK žádný problém zaplatit zájezd v těchto měnách. Pokud bude pro tyto klienty třeba vyřídit víza, a to za stejných podmínek jako pro občany ČR, víza vyřídíme i pro ně. Budou-li si ale muset vyřizovat víza na jiných místech (Bratislava, Vídeň apod.), cenu víz jim z ceny zájezdu odečteme a klienti si víza vyřídí sami za vlastní prostředky. Cestovní kancelář jim poskytne asistenční pomoc potřebnou pro jeho vyřízení (např. potvrzení o účasti na zájezdu).

BUDEME NA ZÁJEZDU POJIŠTĚNI? JE POJIŠTENÍ KVALITNÍ?

Ano, kromě povinného pojištění CK proti úpadku máte v ceně zájezdu (pokud není uvedeno jinak) i kvalitní zdravotní připojištění. Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/ podminky.pdf nebo nawww.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP).

KDYŽ JSME NUCENI PŘIHLÁŠKU NA ZÁJEZD ZRUŠIT, JAKÉ STORNO BUDEME PLATIT? JE ŠANCE SE STORNOPOPLATKŮM VYHNOUT NEBO JE ALESPOŇ MINIMALIZOVAT?

Stejně jako jiné cestovní kanceláře, i CK Nomád požaduje po klientech poplatky za storno zájezdu, jejichž výše je daná cestovní smlouvou. Je to běžný jev v cestovním ruchu daný skutečností, že CK již před zájezdem vynakládá prostředky za zajištění služeb potřebných pro průběh zájezdu a s účastí klienta se mnohdy počítá jako nutnou pro samotné uskutečnění zájezdu. Platba storna může být bolestná a nepříjemná záležitost, zvlášť když klient je nucen zájezd zrušit z objektivních vážných zdravotních či rodinných důvodů. Jako prevenci proti podobným případům doporučujeme uzavřít pojištění proti stornu, které do značné míry omezuje výši způsobených škod. Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí komplexní připojištění za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
• 25 Kč/os./den, či 490 Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy,
• 45 Kč/os./den, či 950 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa,
• 1110 Kč/os./pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa.
Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1500 Kč/rok) www.edelweiss.cz.
Komplexní připojištění si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU!
Ceny komplexního připojištění jsou uvedeny výše. Komplexní připojištění zahrnuje navíc:Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1110 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v PP a najdete je na www.allianz.cz, nebo www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf.

PROČ NA NÁS NĚKDY TAK SPĚCHÁTE S PODPISEM SMLUVY A PLATBOU ZÁLOHY? PROČ NĚKDY VYŽADUJETE SCHVÁLENÍ VYŠŠÍHO STORNA?

Hlavním důvodem bývají neustále se zpřísňující se podmínky pro vystavení letenek. Mnohdy je třeba je vystavit do tří dnů, někdy i do dne následujícího. Přitom stornopoplatky za tyto letenky se blíží 100% jejich ceny. V takových případech nám nezbývá než Vás požádat o rychlé vyřízení smlouvy, zaplacení zálohy a navýšení storna.
Chápeme, že to může být nepříjemné, ale je to pro nás často jediná možnost jak letenky vystavit. Je to i ve Vašem zájmu, protože vhodné letenky pro celou skupinu je mnohdy obtížné sehnat. Takhle máte jistotu jak ohledně samotného faktu, že se zájezd uskuteční, tak i ohledně časů odletu a příletu. Proto Vám předem děkujeme za pochopení a za ochotu, je to opravdu pro dobro obou stran - naší i Vaší.

JE MOŽNÉ NASTUPOVAT NA ZÁJEZD NA JINÝCH NEŽ V KATALOGU UVEDENÝCH MÍSTECH?

Naším cílem je spokojenost klientů a snažíme se jim vyhovět i v místech odjezdu, když je to jen trochu možné. U větší skupinky hromadně přihlášených jsme schopni zajistit i odjezd z místa mimo trasu, většinou i bez příplatku (záleží na velikosti skupiny a délce zajížďky). Půjde-li o menší skupinku nebo o individuální žádosti, pravděpodobně bude nutné zaplatit příplatek za zajížďku autobusu. Vždy půjde o domluvu mezi klientem a cestovní kanceláří a bude v takovém případě záležet i na konkrétní situaci. Je možné nastoupit i na místech, která nejsou uvedena jako odjezdová, ale jsou po trase zájezdu. Z časových důvodů nemůžeme zajíždět do měst mimo hlavní průjezdní trasu, ale navrhne-li klient jednoznačné místo nástupu bez rizika záměny nebo nedorozumění a s bezproblémovým zastavením autobusu (nejlépe u benzínových pump u měst), je možné se s CK domluvit na takovém nástupním místě.
U leteckých zájezdů je možné se k zájezdu připojit až v cílové zemi, po domluvě s CK. V takovém případě Vám bude z ceny zájezdu odečtena cena letecké dopravy, popř. i víz.

POKUD SE NÁM ZÁJEZD LÍBÍ, ALE NEVYHOVUJE NÁM TERMÍN ČI NĚCO JINÉHO, LZE ZÁJEZD UPRAVIT NA MÍRU NEBO VYMYSLET ZCELA NOVÝ, VYHOVUJÍCÍ NAŠIM POŽADAVKŮM?

Samozřejmě. Každým rokem připravujeme celou řadu zájezdů na přání klientů. Od 15 lidí na autobusové a od 4 lidí na letecké zájezdy lze hovořit o skupině, pro kterou má smysl udělat speciální zájezd na zakázku s tím, že cena bude srovnatelná s běžnou nabídkou cestovních kanceláří. Takových zájezdů pořádáme desítky ročně, pro firmy, turistické oddíly, pracovní skupiny, party přátel atd. Většinou má taková skupina nějakou představu o cílové zemi, případně o počtu dní atd. Ve spolupráci s námi vznikne nakonec ideální trasa a průběh zájezdu tak jak si skupina přeje.

KDY A JAK SE DOVÍM, ZDA SE ZÁJEZD OPRAVDU USKUTEČNÍ?

Rozumíme tomu, že z osobních i pracovních důvodů chcete mít co nejdříve jistotu, že Vaše dovolená dojde naplnění a proběhne podle Vašeho očekávání. Rozhodující moment je dán zákonem a je to 21 dní před odjezdem zájezdu. Nejpozději do této doby Vás musíme závazně informovat, zda se zájezd uskuteční nebo ne. Pokud je situace jasná, snažíme se rozhodnutí neodkládat a informovat Vás co nejdříve jak v kladném tak i v záporném případě. Někdy se ale stává, že pro realizaci zájezdu schází třeba pouhý jeden další účastník. V takových případech posouváme rozhodnutí jak nejdéle je to možné, už v zájmu přihlášených, abychom zájezd nemuseli rušit. Máme řadu zkušeností se zájezdy, u nichž se do týdne po zrušení přihlásilo tolik zájemců, že by to umožnilo bezproblémovou realizaci většiny z nich. Bohužel už bylo příliš pozdě. Mimo jiné už z tohoto důvodu apelujeme na potenciální klienty, aby přihlášku na zájezd neodkládali až na poslední chvíli.

JAK JE TO NA ZÁJEZDECH SE STRAVOVÁNÍM?

Liší se podle typu zájezdu. Při autobusových zájezdech s polopenzí z polní kuchyně vezeme s sebou většinou jídlo či balíček pro přípravu snídaní a obědů nebo večeří (tj. polopenze, 2x denně). Pro jeho přípravu je Vám k dispozici náš kuchař a polní kuchyně. Ke každému jídlu je podáván čaj (0,3 l) a je-li to možné, je nabídnuta i káva. Každému zapůjčíme plastovou misku a hrnek. Na cyklistických zájezdech probíhá někdy stravování formou „zvýšené polopenze“ (běžná polopenze je rozšířena při cyklodnech o polévku či balíček). Na některých zájezdech jsou snídaně nebo polopenze zajištěny „klasickým“ stravováním přímo v místě pobytu.
Letecké zájezdy do exotických destinací bývají buď bez zajištěné stravy nebo se snídaněmi. Snažíme se stále rozšiřovat podíl zájezdů se zajištěnými snídaněmi.
Zda je strava na zájezdu zajištěna nebo ne zjistíte u každého zájezdu v kolonce „v ceně je“.

JAKÁ JSOU NUTNÁ OČKOVÁNÍ A JAK SE DOZVÍM VEŠKEROU POTŘEBNOU ZDRAVOTNÍ PREVENCI NA URČITÝ ZÁJEZD?

Před odjezdem doporučujeme preventivní prohlídku u zubaře a svého lékaře. O doporučeném očkování pro Váš zájezd se můžete informovat v CK. Podrobnosti a aktuální informace nejlépe sdělí Krajská hygienická stanice. Každopádně Vás budeme podrobně informovat v informačním dopisu, který dostanete 2-3 týdny před odjezdem, u případného povinného očkování s dostatečným předstihem pro jeho vyřízení.

JAKÉ ZAVAZADLO SI MÁM VZÍT NA ZÁJEZD A JAK SE ZABALIT?

Maximální hmotnost zavazadel v buse je 15 kg (stan a hudební nástroj se do tohoto limitu nepočítají), na leteckých zájezdech obvykle 20 kg na osobu (není-li v informačním dopisu uvedeno jinak). Za nadváhu v buse zaplatíte 50 Kč za každý kilogram navíc. U leteckých zájezdů je příplatek mnohonásobně vyšší, každá letecká společnost má svůj vlastní tarif. Nejvhodnější zavazadlo pro autobusové zájezdy a pro letecké zájezdy na nichž se budete v cílové destinaci po celou dobu budete přepravovat pronajatým vozidlem je kufr nebo velká taška s pravidelnými tvary. Nejlépe se totiž ukládá do úložných prostorů vozidel. Na ostatní typy zájezdů doporučujeme kufry na kolečkách, popř. batohy na záda (krosny). Kromě hlavního velkého zavazadla doporučujeme jeden menší batoh, který budete mít při sobě v autobusu, popř. v letadle nebo při denních výletech podle programu.
Pokyny a rady co si vzít s sebou na cestu naleznete v informačním dopisu. Pro zájezdy do kempu je třeba samonosný stan, spacák a karimatka. Na výlety lehkou sportovní obuv („botasky“), pro náročnější horské túry pohorky. Dále (dle typu zájezdu a destinace) pláštěnku, baterku, větrovku s kapucí, čepici na uši, rukavice, plavky, krém na opalování, klobouk proti slunci, sluneční brýle, osobní léky, láhev na vodu. Pro cyklistické zájezdy navíc silniční, horské, trekové nebo crossové kolo v bezvadném stavu, cyklistické oblečení letní a do chladu, rezervní galusky nebo pláště a náhradní díly na kolo (lanka, přehazovačka, paprsky aj.) a cyklistickou přilbu.

CO VŠECHNO NEZAHRNUJE CENA ZÁJEZDU, JAKÁ JE MINIMÁLNÍ FINANČNÍ ČÁSTKA, KTEROU MUSÍM MÍT SEBOU K DISPOZICI? JE NUTNÉ MÍT SEBOU HOTOVOST NEBO KREDITNÍ KARTU?

U každého zájezdu je uvedeno co je v ceně. Pokud je nějaká služba nutná k uskutečnění zájezdu a není v ceně, je zákazník vždy předem informován nebo je to u daného zájezdu uvedeno, že „v ceně není...“ Každý zájezd je velmi různorodý (navštívená země, délka zájezdu, služby zahrnuté v ceně aj.), proto se i velmi liší doporučená výše kapesného. Informace o něm naleznete v bližších informacích k zájezdu, které Vám na požádání rádi zašleme e-mailem, nebo jsou uvedeny v informačním dopise. Ten obdržíte nejméně 2-3 týdny před odjezdem.
Kromě platebních karet (nejlépe klasické platební karty VISA nebo MASTERCARD) si určitě vezměte alespoň část doporučené částky v hotovosti - nejlépe v měně navštívené země, popř. v USD nebo EUR. Kromě doporučené minimální výšky kapesného často u jednotlivých zájezdů uvádíme i orientační ceník v jednotlivých zemích, abyste si uměli předem udělat přehled o běžných cenách, případně cenách fakultativních aktivit - např. rafting, let vrtulníkem, plavby, pozorování exotických zvířat aj.

JAK JE TO S PRŮVODCEM ZÁJEZDU? POLETÍ S NÁMI UŽ Z PRAHY? BUDE TO ČECH? BUDOU NA ZÁJEZDU I MÍSTNÍ PRŮVODCI?

Hlavním průvodcem a vedoucím zájezdu bývá Čech (popř. v některých destinacích může být i Slovák). Na samotných zájezdech někdy využíváme služeb místních průvodců podle potřeb zájezdu a vyžadují-li to místní zákony a pravidla. V takovém případě český vedoucí zájezdu s místními průvodci spolupracuje a pro klienty překládá do češtiny.
Český průvodce někdy letí přímo s klienty, jindy je třeba, aby z organizačních důvodů letěl dopředu, popř. v navštívené zemi dlouhodobě žije. V takovém případě je průvodce přivítá až na letišti v cílové destinaci a skupinu na letišti v Praze odbaví pracovník CK Nomád. Ten Vám podá potřebné informace o letu na cílové místo, podklady pro vyplnění formulářů apod.

JAKÁ BÝVÁ ÚROVEŇ UBYTOVÁNÍ? MÁTE VŽDY DVOULŮŽKOVÉ POKOJE?

Úroveň ubytování bývá různorodá, od spaní „na divoko“ v drsné přírodě kde to ani jinak nelze (zájezdy na daleký sever nebo do ruské tajgy) přes spaní pod stany v kempech (některé zájezdy po Evropě, Severní Americe a Jižní Africe), penziony, levnější tzv. turistické hotely až po komfortní ubytování v hotelech střední či vyšší kategorie. Proto je vždy třeba přečíst si u každého zájezdu v kolonce „v ceně je“ jaký styl ubytování zájezd nabízí. Není-li uvedeno jinak, ubytováním v kempu se rozumí pod vlastními stany. Ubytování pod střechou bývá obvykle (není-li uvedeno jinak) v hotelech, popř. penzionech, s nimiž máme vlastní dobrou zkušenost. Pokoje bývají (není-li uvedeno jinak) dvoulůžkové a s vlastním příslušenstvím. Na většině zájezdů a míst jsme schopni vyhovět přání klientů na jednolůžkový pokoj za příplatek, pokud se na nás s tímto požadavkem obrátí.
Samotné účastníky doplňujeme do dvoulůžkových pokojů s účastníky stejného pohlaví. Při lichém počtu účastníků nevyžadujeme doplatek za jednolůžkový pokoj, pokud si ho dotyčný klient sám neobjednal nebo nejde-li o případ, který je třeba specificky řešit (ubytování v kajutě na lodi apod.). Trvale usilujeme o stálý nárůst kvality ubytování v rámci možností daných rozpočtem zájezdu.

BUDE MOŽNÉ V CÍLOVÉ DESTINACI POUŽÍVAT MOBILY? BUDE NĚKDE K DISPOZICI INTERNET? JAKÉ TAM MAJÍ ZÁSUVKY?

V zemích EU již dnes můžete používat mobil na volání, sms nebo i internetové připojení za ceny, které Vás nezruinují. Mimo Evropu bývají ceny vyšší (minuta hovoru Vás může přijít i na 85 Kč), proto je lepší mobil používat s rozumem a omezit se na důležité zprávy. V některých (především východoasijských - Japonsko, Korea) zemích Vám starší typy mobilů nebudou fungovat vůbec kvůli používaným frekvencím zcela odlišných od evropských (je nutné 3G). V těchto zemích ale není problém s internetovým připojením, které bývá na hotelech většinou k dispozici i s počítači a wi-fi zdarma. V zemích tzv. třetího světa je internetové pokrytí také velmi rozšířené a levně dostupné, ať již v internetových kavárnách nebo s možností wi-fi připojení. O typu zásuvek budete informováni v informačním dopisu, sami si ale můžete nalézt požadované informace pro jednotlivé země na http://zasuvky.hw.cz/