Zde můžete zadat Váš e-mail pro pravidelné zasílání novinek.

 

Rádi Vám zašleme dárkový poukaz na zájezd či na částku.

Dárkový poukaz na zájezdy cestovní kanceláře NOMÁD
 
ZÁKLADNÍ INFORMACE O TRASE č. 471, 474

JAR, SVAZIJSKO, LESOTHO

Musíte ji spatřit na vlastní oči, abyste uvěřili. Jižní Afrika je opravdu tak krásná jak se o ní říká, a díky převráceným ročním obdobím nabízí obyvatelům severní polokoule příjemný únik před zimou. Jihoafrická republika s nádherným pobřežím, vinohrady a sady, náladovými pouštěmi, městy s nejluxusnějšími mrakodrapy, předměstími plnými nízkých bílých domků v záplavě květin i ospalými venkovskými městečky. Největší město země Johannesburg i nejkrásnější Kapské město, jedinečné národní parky (Kruger NP, Tsitsikamma NP), poušť Kalahari, Mys Dobré naděje, doly na zlato i na drahokamy, domorodé vesnice kmene Zulu, okouzlující rozhled ze Stolové hory a samozřejmě pozorování exotické africké zvířeny. K tomu všemu ještě návštěva dalších dvou zemí - Svazijska a Lesotha, malých, ale v mnoha směrech výjimečných království.

Program

1.den: Praha - Johannesburg. Let přes celou Afriku do Johannesburgu.

2.-4.den: Kruger N.P., Blyde River Canyon. Vodopády, jeskyně, nádherný kaňon řeky Blyde - největší „zelený“ a celkově třetí největší kaňon světa. Pozorování zvěře v největším národním parku JAR - sloni, nosorožci, buvoli, lvi, leopardi, antilopy, paviáni, zebry a žirafy.

5.-7.den: Svazijsko. Mkuze N.P. Návštěva pozoruhodného království s řadou tradičních zvyků a obřadů. Vodopády a rezervace Phophonyane. Důlní městečko Piggs Peak. Hlavní město Mbabane. Milwane - nejoblíbenější přírodní rezervace Svazijska: antilopy, žirafy, zebry, krokodýli, hroši. Návrat do JAR. Pozorování zvěře v národním parku Mkuze, koupání v Indickém oceánu, návštěva zulské vesnice.

8.-11.den: Drakensberg N.P., Lesotho, Durban. Pěší výlet v horském hřebeni Dračích hor. Lesotho - zapomenuté horské království uvnitř Jihoafrické republiky. Jediná země světa, kde celé území leží výše než 1000 m nad mořem (nejnižší bod 1400 m a nejvyšší hora je s 3482 m nejvyšší v celé Jižní Africe). Návrat do minulosti, pastevci, krásné přírodní scenérie. K Indickému oceánu do největšího přístavu JAR - Durbanu: akvárium, koupání.

12.-15.den: Tsitsikamma N.P., Oudtshoorn, Cape Agulhas. Deštný les podél skalnatého pobřeží Indického oceánu, obrovské vlny, ústí řeky Storm. Jeskyně Cango s nádhernou krápníkovou výzdobou, pštrosí farma v Oudtshoornu - zkuste si osedlat pštrosa! Nejjižnější bod Afriky.

16.-18.den: Kapské Město, Mys Dobré naděje N.P. Továrna na opracování polodrahokamů, tučňáci, Cape Point, Cape Peninsula N.P., vyhlídka ze Signal Hill. Lanovkou nebo pěšky na Stolovou horu (1087 m). Trafalgar Place s květinovým trhem, malajská čtvrť Bo-Kaap s pestře malovanými domky, příkré dlážděné uličky, minarety.

19.den: Kapské Město - Praha. Návrat domů.

Termín: 12.2.-2.3.2014
cena Kč/*pod střechou: 66 890,-/*78 590,-

Termín: 18.2.-8.3.2015
cena Kč/*pod střechou: 67 990,-/*79 790,-

V ceně je: Letecká doprava včetně letištních tax a poplatků, doprava po JAR (minivany). Ubytování ve stanech ve vybavených kempech - často s kuchyněmi, grily a bazény, (*lodže, motely nebo chatky s příslušenstvím, většinou i kuchyňkou, ve vybavených kempech). Vstupy do národních parků. Český průvodce (a řidič), zdravotní připojištění, informační materiály a DPH.


Všeobecné informace:

Pasy a víza:
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Cestovní pas, jehož platnost přesahuje alespoň o 90 dnů konec zamýšlené doby pobytu v JAR a ve kterém zbývají alespoň dvě volné stránky (vedle sebe) k vylepení vstupního štítku a pro vyznačení vstupního a výstupního razítka. V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem.
SVAZIJSKO
Cestovní pas, který je platný alespoň 6 měsíců po skončení pobytu ve Svazijsku. Občané ČR, držitelé všech druhů cestovních dokladů ČR, jsou osvobozeni od vízové povinnosti v délce pobytu do 30 dnů. Vzhledem k tomu, že svazijští imigrační úředníci si někdy nejsou vědomi skutečnosti, že pro občany ČR platí bezvízový režim, doporučujeme, aby si cestující do země vzali kopii nóty uvedené na webové stránce http://www.mzv.cz/public/7/75/15/819333_736278_nota_Svazijsko.pdf. Pro občany SR platí: Platný cestovný pas a vízum. Pro SR je svazijské velvyslanectví v Bruselu. Občané SR mohou o svazijské vízum taktéž požádat na britském velvyslanectví v Bratislavě. V případě cesty spojené s předcházejícím pobytem v JAR je možné o vízum požádat na Svazijském konzulátě v Johannesburgu.
LESOTHO
Cestovní pas, jehož doba platnosti přesahuje délku pobytu v Lesothu, a platné vízum. Situace kolem vízového režimu pro české občany cestující do Lesotha není zcela jasná. Ministerstvo zahraničních věcí ČR obdrželo od lesothské strany nótu, podle níž čeští občané cestující do Lesotha s běžným cestovním pasem za účelem turistiky nepotřebují vízum. Tuto skutečnost potvrzuje i praxe. Nicméně nóta nestanovuje, jak dlouho mohou tito občané v Lesothu pobývat. Doporučujeme dotázat se na tuto informaci imigračních úředníků při vstupu do země. Zároveň doporučujeme, aby si cestující při cestě do Lesotha s sebou vzal kopii uvedené nóty, jež je uvedena na webové stránce http://www.mzv.cz/public/d3/ad/93/819331_736276_nota_Lesotho.pdf.

Zdravotní připojištění: V ceně zájezdů (pokud není uvedeno jinak) je „zdravotní připojištění“. Jde o cestovní pojištění od Allianz pojišťovny, a.s. Zahrnuje úhradu léčebných výloh do výše 3 500 000 Kč v zahraničí se zajištěním nepřetržité základní asistenční služby, ambulantního ošetření, léků a materiálu, hospitalizace, repatriace do ČR. Akutní zubní ošetření do výše 10 000 Kč, pojištění rizik související s terorismem do výše 1 500 000 Kč. V ceně je také pojištění základních sportů - cyklistika, horské kolo a vysokohorská turistika nad 3000 m (do 5000 m). Přesné podmínky najdete na: www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf nebo na www.allianz.cz. Pokud chcete na zájezdu provozovat rizikové sporty, raději se informujte o možnostech pojištění předem v CK. Podpisem cestovní smlouvy klient souhlasí s Pojistnými podmínkami (PP, všeobecnými a zvláštními) Allianz pojišťovny a.s., se zjišťováním údajů o zdravotním stavu pojištěného v případě uplatnění nároku na pojistné plnění z úrazového pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí a potvrzuje, že mu byly předány písemné informace pro zájemce o pojištění a podmínky (PP). Cestovní pojištění, které je v ceně zájezdů se nevztahuje na pojištění stornopoplatků, trvalých následků úrazu, zavazadel, doplňkové asistence a odpovědnosti za škodu. Proto naše kancelář nabízí KOMPLEXNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ za zvýhodněnou cenu, které lze objednat jen s přihlášením zájezdu a zaplatit v první zálohové platbě:
• 25 Kč/os./den, či 490 Kč pro více jak 19 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Evropy,
• 45 Kč/os./den, či 950 Kč pro více jak 21 dní na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 30 000 Kč) do Světa,
• 1110 Kč/os./pobyt na maximálně 31 dní (s pojištěním 80% storna do 80 000 Kč) do Světa.
Na náročné cesty ve výškách nad 5000 m je třeba speciální pojištění (členství cca 1500 Kč/rok) www.edelweiss.cz.

Komplexní připojištění: si můžete přikoupit JEN SOUČASNĚ S PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁJEZD A UHRADIT SOUČASNĚ SE ZÁLOHOU! Ceny komplexního připojištění jsou uvedeny výše. Komplexní připojištění zahrnuje navíc: Úrazové pojištění - poměrné trvalé následky úrazu do 400 000 Kč a smrt následkem úrazu do 200 000 Kč. Pojištění zavazadel - všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného do 20 000 Kč, na škodu na jedné věci a cennostech do 10 000 Kč, na zpoždění letu od 7. hodiny a zpoždění zavazadel od 7. hodiny do 5 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví do 2 000 000 Kč a do poloviční výše za škodu na věci (vždy se spoluúčastí 5 000 Kč). Doplňkové asistenční služby jako právní pomoc v zahraničí aj. Pojištění stornovacích poplatků do 80% skutečných nákladů max. 30 000 Kč (nebo do 80 000 Kč za 1110 Kč) - nemůžete-li nastoupit na cestu z důvodu úrazu nebo akutního onemocnění, úmrtí pojištěného či jediného spolucestujícího aj. Přesné podmínky pojištění, věková omezení, další omezení atd. jsou v pojistných podmínkách a najdete je na www.allianz.cz, nebo www.nomad.cz/pojisteni/podminky.pdf.

Zdraví:
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Všichni cestující, jež do Jihoafrické republiky přijíždějí z oblastí s endemickým výskytem žluté zimnice, se musejí povinně podrobit očkování proti této nemoci. Mělo by k ní dojít s alespoň desetidenním předstihem.Doporučené očkování: před cestou si pro jistotu nechte prověřit platnost očkování proti záškrtu, dětské obrně, tetanu a spalničkám. Hepatitida A – vakcinace se doporučuje všem osobám. K nákaze hepatitidou typu A dochází nejčastěji z infikované vody či jídla v oblastech se špatnou hygienou.Hepatitida B – očkování by měli podstoupit všichni, kdo se do Jihoafrické republiky chystají na delší časové období. Nakazit se mohou třeba při pohlavním styku, při kontaktu s krví nebo jinou tělní tekutinou či v případě lékařského zákroku v zařízení se špatnou hygienou. Břišní tyfus - doporučuje se všem cestovatelům, kteří nebyli očkovaní v průběhu posledních třech letech. Onemocnět břišním tyfem můžete po konzumaci kontaminované vody či jídla, a to především v oblastech se špatnou hygienou. Vzteklina - vakcinace se doporučuje osobám, jež se budou pohybovat ve volné přírodě a mohou tak přijít do kontaktu s infikovanou zvěří. Malárie hrozí pouze v následujících oblastech země: provincie Mpumalanga a Limpopo, severovýchod KwaZulu-Natal, Národní park Kruger a okolí řeky Tugela.
SVAZIJSKO A LESOTHO
Platí to stejné jako u JAR.

Noclehy a hygiena: Noci budete trávit v motelech/chatkách s příslušentsvím nebo pod stanem v kempech. Vybavení kempů je vesměs na vysoké úrovni. Na rozdíl od mnoha vyspělých zemí (USA, UK apod.) bývá teplá voda ve sprchách bez extra poplatků! Kempy jsou vybavené většinou s kuchyněmi, grily a bazény. Někde je možnost noclehů v lodžiích.

Strava: Není v ceně zájezdu a každý účastník si ji zajišťuje sám. Vzhledem k tomu, že jídlo v restauracích i v obchodech je přibližně na naší cenové úrovni, je zcela zbytečné vozit si potraviny s sebou. Na útratu za jídlo a pití, budete-li skromnější, počítejte s částkou cca 10-15 USD na den, tzn. cca 190-300 USD na celý zájezd. Vhodný může být malý vařič na přípravu jídel ze zakoupených potravin, i když přibližně každý pátý kemp je vařiči vybaven.
JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Kuchyně dnešní JAR tedy těží z vlivů evropské i orientální kuchyně. Národním jídlem je Bobotie, dušené jídlo z mletého jehněčího.Populárním se stalo i grilování neboli braai a v žádném menu nechybí ryby.
SVAZIJSKO
Svazijská kuchyně kombinuje tradiční ovoce a zeleninu, neobvyklou zvěř a ryby z oceánu. Mezi Svazijské recepty patří ryby marinované v zázvoru, rajčata a paprika, vařené v arašídovém oleji. Francouzská kuchyně zde měla také vliv, a proto se používají limetová šťáva, nakrájená zeleninu, česnek a marinády. Zvěřina, slavný svazijský humr a rozsáhlý repertoár ryb jsou základem opravdu propracované kuchyně. Nejneobvyklejší jídlo je z místního stromu, baobabu. Semena Baobabu se upravují sušené, nebo drcené, dužina z plodů se používá ve formě prášku k zahušťování omáček.
LESOTHO
Kuchyně se hodně liší od ostatních v jižní Africe. Lesothská kuchyně kombinuje africkou kuchyni s jejími typickými pokrmy složenými z různých druhů ovoce, obilí, zeleniny, mléka a masa. Lesothská kuchyně si potrpí na pikantní jídla, velké množství koření se používá buď pro chuť či barvu.

Doprava: Po trase zájezdu v JAR se budete pohybovat pronajatým minivanem. Průvodce zájezdu bude zároveň i řidičem, takže zbylá místa budou obsazena vámi, našimi zákazníky.

Klimatické poměry: Denní maxima ve vnitrozemí mohou dosahovat až 35°C, ale noční teploty na pouštích bývají naopak nízké.

Jak se zabalit: S sebou stan nejlépe se samonosnou konstrukcí, lehčí spacák, karimatku, pláštěnku, nepromokavé a neklouzavé turistické boty, rychle schnoucí a nemačkavé letní oblečení na převlečení, vařič, ešus, repelent...Vše do 20 kg váhy. Kromě většího zavazadla (kufr, taška) si vezměte menší batoh (můžete ho mít při sobě v letadle a na kratší výlety). Majitelé kamer apod. - nezapomeňte na případnou redukci na zásuvky, OVĚŘTE SI TYP ZÁSUVKY v cílových zemích. Výčet používaných zásuvek najdete na www.zasuvky.hw.cz.

Valutové vybavení: Vstupné do navštívených míst není v ceně zájezdu a účastníci si ho hradí sami z vlastních prostředků. Nejvhodnější valutou pro tento zájezd jsou americké dolary. Kromě zmiňovaných cca 190-300 USD na jídlo a pití počítejte pro tyto účely s částkou asi 180 USD, které by měly pokrýt všechny požadované náklady. Kromě toho uvažujte o určité částce na suvenýry a mějte v záloze finanční rezervu pro případ zdravotních potíží.

Personál: Průvodce zájezdu bude uveden v informačním dopise.


Praktické informace na cestu:

Jihoafrická republika:

Elektřina: 220V 50Hz, je třeba adaptér na britskou normu.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují mobilní telefony s českou SIM kartou. Aktuální podrobnější informace žádejte u svého operátora. Pokrytí signálem není všude dostatečně silné.

Internet: V JAR jsou internetové kavárny téměř všude, v ostatních zemích pouze ve velkých městech a turistických centrech.

Pošta: JAR má dobré poštovní služby. Většina pošt je otevřena od pondělí do pátku, v sobotu pak jen v dopoledních hodinách.

Svazijsko:

Elektřina: 230V 50Hz. Ve Svazijsku se používají odlišné typy zásuvek než u nás. V praxi to znamená, že pro používání přístrojů od nás potřebujete redukci, která je k dostání v obchodech s elektronikou. V ČR je rovněž k dostání univerzální redukce pro celý svět tzv. ježek. Adaptér pro JAR lze koupit v jihoafrických obchodech za cca 20 Rand.

Telefon: Na většině ve Svazijsku fungují i mobilní telefony s českou SIM kartou, ale signál není všude dostatečně silný. Podrobnější informace žádejte u svého operátora.

Internet: Internet je dostupný v Mbabane a Manzini.

Pošta: Pošta je otevřená od 8 hod. do 16 hod ve všední dny, o sobotách do 11 hod.

Lesotho:

Elektřina: 220V / 50Hz. V Lesothu se používá elektrický systém s odlišným tvarem zásuvek, než jaké jsou v ČR. V praxi to znamená, že pro používání přístrojů od nás potřebujete redukci, která je k dostání v obchodech s elektronikou. V ČR je rovněž k dostání univerzální redukce pro celý svět tzv. ježek. Adaptér pro JAR lze koupit v jihoafrických obchodech za cca 20 Rand.

Telefon: Na většině míst během cesty fungují i mobilní telefony s českou SIM kartou, ale signál není všude dostatečně silný. Podrobnější informace žádejte u svého operátora.

Internet: Připojení je velmi pomalé. Lepší je využívat těchto služeb v sousední Jihoafrické republice.

Pošta: Pošta je otevřená od 8h do 16,30 h ve všední dny a v sobotu dopoledne. Doručení trvá většinou velmi dlouho.


Poznámky:
a) Nemáte-li dosud náš katalog zájezdů na rok 2014, napište či zavolejte si o něj na uvedená kontaktní místa (v hlavičce dopisu), rádi Vám ho bezplatně zašleme.
b) Změny údajů zde uvedených jsou vyhrazeny. Závazné a definitivní informace obdržíte v informačním dopisu, který přihlášení obdrží nejpozději 3 týdny před odjezdem.
c) Vzhledem k zajišťování letenek doporučujeme nenechávat přihlašování na zájezd na poslední chvíli a hlásit se s předstihem.